Disclaimer

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van AVEVE NV zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

 

Inhoud

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over de producten die AVEVE NV en meer bepaald haar afdeling Bloem verdeelt onder het merk Soezie.
De informatie op deze website is te goeder trouw samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. AVEVE NV sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en onvolledigheden, alsmede voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. AVEVE NV is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze Soezie-website.
Noch AVEVE NV noch haar werkmaatschappijen noch de staf, medewerkers of agenten van AVEVE NV of haar werkmaatschappijen zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.
AVEVE NV neemt absoluut geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van websites, waarop u via een link op de Soezie-website terechtkomt.
AVEVE NV kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen aan de website en aan deze bepalingen en voorwaarden.

 

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van AVEVE NV en haar werkmaatschappijen of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten)) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites.
Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is/zijn AVEVE NV en/of haar werkmaatschappijen hetzij rechthebbende hetzij licentienemer.
Zonder toestemming van AVEVE NV is het niet toegestaan een link naar deze site te leggen of ze ter beschikking te stellen op een netwerk.

 

Privacy en cookieverklaring

De informatie die tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door AVEVE NV aangewend bij controle van en toezicht op haar website, alsmede bij de verdere ontwikkeling ervan.
De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en uw individuele gegevens worden nooit aan derden buiten AVEVE NV ter beschikking gesteld.
AVEVE maakt op haar website gebruik van cookies die door de browser van de gebruikers van deze website worden opgeslagen op diens computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan om een volgend bezoek aan de AVEVE website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Gebruikers van de website kunnen hun browser zo instellen dat zij tijdens hun bezoek aan de website geen cookies ontvangen. In dat geval kan het gebeuren dat de gebruiker geen gebruik meer kan maken van alle mogelijkheden van de AVEVE website.

 

Akkoord

Gebruikers van deze website verklaren zich impliciet akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze website, deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot deze website
zonder afbreuk te doen aan de regels van bevoegdheid en toepasselijk recht zoals voorzien in het Europees Gemeenschapsrecht.

Soezie's glutenvrij gamma!

Soezie heeft sinds kort een uitgebreid glutenvrij gamma! Overheerlijk en natuurlijk, met dezelfde kwaliteit als anders!

Lees verder

Ontdek onze producten

Met meer dan 70 verschillende soorten meel vind je als thuisbakker zeker je keuze bij Soezie.

Lees verder