Algemene gebruiksvoorwaarden

v 08.05.2017

Deze website wordt beheerd door AVEVE NV, afdeling Bloem, met maatschappelijke zetel Aarschotsesteenweg 84 3012 Wilsele (Leuven), en met exploitatiezetel Vaartkaai 30, Merksem, 2170, België, hierna genoemd “AVEVE”.

De gebruiksvoorwaarden van deze website vind je hieronder in detail.

Door het gebruik van deze website verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

Ben je het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we je om de website te verlaten.


De inhoud van de website

Het doel van deze website is louterinformatief. De informatie over de producten die AVEVE NV, afdeling Bloem, verdeelt onder het merk Soezie, het meedelen van recepten en de antwoorden op de FAQ, worden enkel ter informatie gegeven en houden geen enkel advies of handleiding in.

AVEVE stelde de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, AVEVE kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn AVEVE en de bedrijven die aan ons gelinkt zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

Wij zijn dus o.a. niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit:

  • handelingen die ingegeven zijn door informatie die je vindt op de website, zoals, doch niet beperkt tot: informatie over de producten, het gebruik van de recepten die je vindt op deze website of de antwoorden op de FAQ.

  • storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

  • onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie

  • het gebruik van websites, waarop u via een link op onze website terechtkomt, zoals, doch niet beperkt tot de webshops, waar u via een link op onze website terecht komt.

  • inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.


Externe links van op de website

Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. AVEVE heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die je erop vindt, noch voor het gebruik van de webshops op deze externe websites.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan AVEVE NV of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de eigenaar.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen zitten.

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat je daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van AVEVE.

Je mag, na de verkregen toestemming,  informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: je bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright©AVEVE. Alle rechten voorbehouden’. Twijfel je of jouw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail je vraag dan naar legal@aveve.be.


Persoonsgegevens en privacy

Sta je op het punt om je persoonsgegevens in te vullen op deze website, via het contactformulier of door mee te doen aan wedstrijden of in te schrijven op onze nieuwsbrief? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van jouw persoonlijke gegevens, die jullie ons bezorgen.


Vragen en klachten

AVEVE wil dat jouw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heb je dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op met SOEZIE klantenservice. Je mailt ons op info@soezie.com, of

je schrijft naar AVEVE NV, afdeling Bloem, Vaartkaai 30, Merksem, 2170, België.


Ter aanvulling

AVEVE heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.

Soezie's glutenvrij gamma!

Soezie heeft sinds kort een uitgebreid glutenvrij gamma! Overheerlijk en natuurlijk, met dezelfde kwaliteit als anders!

Lees verder